Jag har l䳴 NATTGLIMMER

Artikel publicerad i Krattan 2007 (Ųg宧 20) Nummer 2 (Apr), sid 11

Jag har l䳴 NATTGLIMMER av BRUNO FRANZON
Berit Gabrielsson

Image

Redan omslaget v䣫er tankar och k䮳lor. Det 䲠tilltalande gjort i f䲧 och form med ett suver䮴 konstverk av 1800-talskonstn䲥n John Atkinson Grimshaw.
Sedan en fin bild av f⦡ttaren sj䬶 ifr宠en uppl䳮ing. P?baksidan r䠴ext mot svart bakgrund vilket ger mig en upplevelse av eld mot rymden.
Sedan dessa dikter som jag l䳥r g宧 p?g宧 f⠡tt fastna och dras ner i deras djup. Jag k䮥r in orden och omsluts av deras ljus.
Dikterna f⭥dlar ett seende och varande n䲡 med మa sinnen.
Syner,lukter och till och med ljud kommer ut ifr宠dikterna. I m䥴 med denna lyrik f⤮dras min egen v䲬d.
Jag tittar p?tillvaron med v䳳ade sinnen och lusten att utveckla min egen konst skickar ut grinspirationstr夡r.
Boken f⭥dlar mer 䮠bara ord. Det 䲠som om orden 䲠levande v䳥n som andas och att hj䲴slagen kan uppfattas. Inte ett ord f⠭ycket eller litet. D䲠finns en balans. Konsten i ordens sammans䴴ningar blir uppenbar. S䴴et att beskriva tillvaron v䣫er ett igenk䮮ande. Alla dessa r⥬ser bland orden och 䶥n de talande tystnaderna som jag uppfattar som viskningar om tillvarons m䲫lighet.
Boken 䲠en av mina skatter och delar nu plats i bokhyllan med Transtr�,
Aspenstr�ch Folke Isaksson.
Inspirerad i mitt eget skapande s䴴er jag mig i mitt grk렭en f⦬yttas
omedelbart i det inre till Bruno Franzons v䲬d d䲠jag g岠efter en v䧠och ”samlar sn䲯ppsljus och krokusljus”...

berit.gabrielsson@telia.com

F⥮ingen Arbetarskrivares nya antologi:
Kneg

Image

Talong f⠢est䬬ning

 

Vad h䮤er p?de svenska arbetsplatserna? Bland verkstadsarbetare, st䤥rskor, sjukv岤bitr䤥n, skogsarbetare eller bland dem som st岠utanf⠡rbetsmarknaden?  En del av svaret finns i Kneg, F⥮ingen Arbetarskrivares nya antologi.
H䲠medverkar 24 f⦡ttare som utifr宠sina olika erfarenheter ber䴴ar om det som s䬬an blir sagt. Kneg 䲠en bok om arbete, om gl䤪en i det, men ocks?om slitet och stressen, skildrat i prosa och poesi.

Medverkande:
Gustaf Berglund, Birgitta Edberg, Mildred Ek, Ann-Britt Eklund, Gustaf Forssell, Bruno Franzon, Maria Hamberg, Benny Holmberg, ūe Johansson, Richard J䮤el., Monica Karlsson, Torgny Karnstedt, Heli Kittil? Solveig Halvorsen K嶥n, Monika Lind-Holmbetg, Maj-Len Lyth, Jane Mor鮬 Ragnvald Nilsson, Eva Nys䴥r, Pelle Olsson, Monica Pettersson, Erik Pousette, Jenny Tedjeza och Tommy Ţerg.


Bokens omslag  䲠utfⴠi kartonnage, 248 sidor.
Redakt⺠Victoria Widmark
Omslagsillustration: Monika Lind-Holmberg

L䳠mer och lyssna p?

http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/program/artikel.asp?ProgramID=2281&artikel=1086035


Huvudsaken 䲠under hatten! 

K峥ri publicerat i www.finnveden.nu

L䳠mer


Lodjurstr䤥t

L䳠ett kapitel ur Lodjurstr䤥t

L䳠mer

 

Tidskriften Doctrina morum

Har publicerat n姲a av mina dikter i nummer 12 - 2005. F⠭er info om tidskriften se:

http://www.doctrinamorum.se/


Nattglimmer

L䳠n姲a dikter ur diktsamlingen Nattglimmer

L䳠mer

 

 

 

 

Denna webbplats uppdateras med Consolo - www.consolo.se